ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΔΟΕ
Ανακοινώσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

Αρ. Πρωτ.: Ομ. 12377

Προς

Ομοσπονδίες – Μέλη ΕΣΕΕ

Έδρες τους

Κοιν.: Μέλη Δ.Σ. ΕΣΕΕ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης επιβολής προστίμων από το ΣΔΟΕ.

Κυρίες, Κύριοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε προς την ΕΣΕΕ ότι, σε εκτέλεση του Ν. 3842/2010 και των διατάξεων που αφορούν στη δυνατότητα άμεσης επιβολής προστίμων από το ΣΔΟΕ από 1 Ιουνίου 2010, οι παραβάσεις για τις οποίες καθίσταται δυνατή η επί τόπου σύνταξη έκθεσης ελέγχου, έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου και άμεσης επίδοσής της στον υπόχρεο περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

  • μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων

  • μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία

  • μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

  • μη έκδοση τιμολογίου ή δελτίου αποστολής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής και

  • μη έκδοση φορτωτικής ή δελτίου κίνησης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η δυνατότητα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, με την εφάπαξ καταβολή του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου.

Παράλληλα, επισημαίνεται η αύξηση του ποσοστού βεβαίωσης - είσπραξης μέρους του επιμετρηθέντος προστίμου, σε περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από 10% σε 25%.

Τέλος, το Υπουργείο επισημαίνει ότι από 1 Ιουνίου 2010, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων πώλησης ή διακίνησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.

Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση της παρούσας προς τους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.

Με εντολή Προέδρου,

Αντώνης Μέγγουλης

Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

 Ανταγωνιστική πόλη-περιφέρεια είναι εκείνη στην οποία οι άνθρωποι επιθυμούν με ευχαρίστηση να ζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να επενδύουν, να επιχειρούν, να διασκεδάζουν, να δημιουργούν βιώσιμες κοινότητες, να κάνουν τουρισμό.
Για ένα τέτοιο Ρέθυμνο Αγωνιζόμαστε..
Copyright 2009 © emporio-rethymno.gr | Powered by Advertising